Zoek

Het dak speelt qua stikstof een cruciale rol bij het bevorderen van duurzame oplossingen die de impact van de bouwsector op het milieu verminderen. Een van de veelbelovende technieken die steeds meer aandacht krijgt, is het gebruik van witte daken. In deze blogpost gaan we dieper in op de relatie tussen witte daken en de reductie van stikstofvervuiling. We zullen de voordelen van witte daken bespreken en de rol die je zelf hierin kan spelen uitleggen.

Witte daken en stikstof

Witte daken, ook wel bekend als “cool roofs”, zijn dakoppervlakken die zijn behandeld met een reflecterende coating of zijn gemaakt van materialen met een hoge albedo (reflectie). In tegenstelling tot traditionele donkere daken, absorberen witte daken minder zonlicht en warmte waardoor de temperatuur van het gebouw en de omliggende omgeving wordt verlaagd.

Voordelen van witte daken met betrekking tot stikstofuitstoot:

  1. Hittebrestrijding: Witte daken verminderen de opwarming van gebouwen doordat ze minder warmte absorberen. Hierdoor kan het in veel gevallen zo zijn dat er geen airco nodig is in het gebouw wat het electriciteitsverbruik verminderd. Meer comfort en minder kosten zijn daar natuurlijk ook nog voordelen van.
  2. Vermindering van het stedelijke hitte-eilandeffect: Stedelijke gebieden met veel beton en asfalt absorberen veel warmte, waardoor het hitte-eilandeffect, een serieus probleem voor stikstofuitstoot, ontstaat. Witte daken kunnen dit effect verminderen door de omgevingstemperatuur te verlagen en de algehele leefbaarheid van steden te verbeteren.
  3. Langere levensduur van het dak: Witte daken lijden minder onder thermische uitzetting en andere vormen van slijtage, waardoor de levensduur van het dak verlengd wordt. Dit verlaagd natuurlijk ook de onderhoudskosten.
  4. Minder uitstoot van broeikasgassen: Omdat er minder koelingsbehoefte is, verbruiken gebouwen minder energie. Hierdoor is er direct een verlenging van de uitstoot van broeikasgassen.

Stikstofdioxide (NO2) is een schadelijk gas dat wordt uitgestoten door verbrandingsmotoren en industriële processen. Het draagt bij aan luchtverontreiniging en heeft negatieve gevolgen voor de gezondheid van mensen en het milieu. Door de omgevingstemperatuur te verlagen, verminderen witte daken de chemische reacties die stikstofverbindingen bevorderen, zoals de vorming van ozon en de reacties met vluchtige organische stoffen (VOS), die tot luchtverontreiniging leiden. Een koelere omgeving vertraagt deze reacties en vermindert dus de vorming van schadelijke stoffen, waaronder stikstofverbindingen.

Witte deklijsten passend bij het witte dak

Een witte dakrandafwerking draagt bij aan de effectiviteit van het witte dak.

Onze selectie witte deklijsten zien? Wij leveren RAL9010 en RAL9001. Bekijk ze allemaal op onze PVDF/Poly.-pagina.

Consistent uiterlijk

Door een witte deklijst te gebruiken die overeenkomt met de reflectieve eigenschappen van het dakoppervlak, creëer je een uniform en esthetisch aantrekkelijk uiterlijk. Dit zorgt voor een visueel consistente uitstraling van het dak en draagt bij aan de algehele esthetiek van het gebouw.

Betere prestaties wat betreft koel houden van het gebouw

De deklijst fungeert als een extra beschermende laag aan de randen van het dak. Door een witte deklijst te gebruiken, die ook een hoge albedo (reflectie) heeft, wordt de reflectie van zonlicht en warmte verder vergroot. Dit helpt de warmteopname rond de dakranden te verminderen, wat bijdraagt aan de algehele hittebestrijdingsefficiëntie van het cool roof-systeem. Een witte deklijst helpt dus mee bij het verminderen van stikstof(-uitstoot).

Hittebeheersing

De dakranden zijn gevoelig voor hogere temperaturen omdat ze direct blootgesteld worden aan zonnestraling. Een witte deklijst helpt de opwarming van deze gebieden te verminderen, waardoor het risico op uitbreiding van thermische stress en mogelijke schade aan de dakranden wordt verminderd. Het helpt ook om de warmteoverdracht naar het interieur van het gebouw te verminderen, waardoor het comfortniveau wordt verhoogd.

Duurzaamheid en onderhoud

Een witte deklijst kan ook voordelen bieden op het gebied van duurzaamheid en onderhoud. Materialen met een hoge albedo (reflectie) hebben vaak een betere weerstand tegen degradatie door blootstelling aan zonlicht en andere elementen. Dit kan resulteren in een langere levensduur van de deklijst en minder behoefte aan frequente reparaties of vervanging.